Pomohu vám se dorozumět…

Ceník

Přesná cena tlumočení se odvíjí od náročnosti zakázky a je stanovována po dohodě s klientem.

Orientační sazby:

Tlumočení konsekutivní:
- půlden (max. 4 hodiny) 2 400 Kč
- celý den (4-8 hodin)4 800 Kč
 
Tlumočení simultánní:
- půlden4 000 Kč
- celý den8 000 Kč
 
Tlumočení doprovodné:
(organizační práce převažuje nad prací tlumočnickou)
- půlden1 800 Kč
- celý den3 600 Kč

Pro tlumočení v kombinaci jednotlivých cizích jazyků přirážka 30 %.

Při nasazení kratším než 2 hodiny a při dlouhodobějších zakázkách lze
z uvedených tarifů poskytnout slevu.